. .

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Mã số mẫu : 3758
Ngày phát hành : 31/03/2020
Khuôn khổ: 31x46
Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000 VNĐ

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

. .