VNcode :625
Thú tiền sử

Phát hành: 26/07/1991

Liên hệ

VNcode :622
ếch nhái

Phát hành: 12/06/1991

Liên hệ

VNcode :621
Ôtô đua

Phát hành: 24/05/1991

Liên hệ

VNcode :617
Tôm biển

Phát hành: 20/04/1991

Liên hệ

VNcode :616
Cá mập

Phát hành: 06/04/1991

Liên hệ

VNcode :610
Nấm độc

Phát hành: 21/01/1991

Liên hệ

VNcode :603
Thạch Sanh

Phát hành: 20/09/1990

Liên hệ