Kỷ niệm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9Danh thắng Tràng AnPostcard Tràng An No1Postcard Tràng An No3Postcard Trang An No2Ngọ môn - Cố đô Huế

 

 

 

Comming soon

Barringtonia Asiatica

Samples/set : 02 samples & 01 Sheet

FDC : 02 sample

Maxicards : 02 samples

Date of issue : 4/2015

Auctions

Hiện chưa có sản phẩm nào.

Sản phẩm sắp đấu giá

Hiện chưa có sản phẩm nào.

Hướng dẫn tham gia đấu giá

1. Đấu giá bằng cách Đặt Giá Online:

- Đăng ký tài khoản : Đăng ký

- Mỗi lần đấu giá bước giá sẽ nhảy lên tùy theo bước giá phiên đấu giá đó

- Chọn Phiên và Đặt giá cần đấu

2 .Nếu bạn chiến thắng với mức giá cao nhất 

- BTC sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

- Chuyển tiền và nhận sản phẩm

- Hình thức giao dịch mời bạn xem tại đây

Back to previous page

News

Không có bài viết nào