Kỷ niệm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9Danh thắng Tràng AnPostcard Tràng An No1Postcard Tràng An No3Postcard Trang An No2Ngọ môn - Cố đô Huế

 

 

 

Comming soon

Barringtonia Asiatica

Samples/set : 02 samples & 01 Sheet

FDC : 02 sample

Maxicards : 02 samples

Date of issue : 4/2015

Tranh ghép tem: Bác Hồ đọc báo

You are here

Primary tabs

Mã số bộ: 
TGT01BH
Khuôn khổ: 
60 x 80 cm;
In ấn: 
Sản xuất tại Công ty Tem Việt Nam
Back to previous page

News

Không có bài viết nào