Kỷ niệm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9Danh thắng Tràng AnPostcard Tràng An No1Postcard Tràng An No3Postcard Trang An No2Ngọ môn - Cố đô HuếSẮP PHÁT HÀNH

Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển

 (Dự kiến phát hành đặc biệt tại Khánh Hòa)


Số mẫu: 4 tem+1 Blốc(dị hình)

Các sản phẩm tem phát hành

FDC : 01 mẫu; Maxicard : 04 mẫu

Sổ tem; Tờ tem chơi 5 bộ/tờ; Tem cá nhân,...

Ngày phát hành: 23/6/2018

Tin tức tem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut diam ac lorem mollis imperdiet a et orci. Pellentesque ac tortor id est auctor lobortis. Suspendisse elementum mollis quam quis molestie. Nulla facilisi. Fusce et elementum ante. Nunc ut nisi at dui scelerisque viverra ut id odio....
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut diam ac lorem mollis imperdiet a et orci. Pellentesque ac tortor id est auctor lobortis. Suspendisse elementum mollis quam quis molestie. Nulla facilisi. Fusce et elementum ante. Nunc ut nisi at dui scelerisque viverra ut id odio....
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut diam ac lorem mollis imperdiet a et orci. Pellentesque ac tortor id est auctor lobortis. Suspendisse elementum mollis quam quis molestie. Nulla facilisi. Fusce et elementum ante. Nunc ut nisi at dui scelerisque viverra ut id odio....
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut diam ac lorem mollis imperdiet a et orci. Pellentesque ac tortor id est auctor lobortis. Suspendisse elementum mollis quam quis molestie. Nulla facilisi. Fusce et elementum ante. Nunc ut nisi at dui scelerisque viverra ut id odio....

Trang

Về trang trước