Kỷ niệm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9Danh thắng Tràng AnPostcard Tràng An No1Postcard Tràng An No3Postcard Trang An No2Ngọ môn - Cố đô HuếSẮP PHÁT HÀNH

Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển

 (Dự kiến phát hành đặc biệt tại Khánh Hòa)


Số mẫu: 4 tem+1 Blốc(dị hình)

Các sản phẩm tem phát hành

FDC : 01 mẫu; Maxicard : 04 mẫu

Sổ tem; Tờ tem chơi 5 bộ/tờ; Tem cá nhân,...

Ngày phát hành: 23/6/2018

Tin tức tem

Ngày 30/12/2010 ghi dấu mốc quan trọng, khép lại chặng đường tròn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Hội tem Việt Nam với nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu  Đánh giá về quá trình trưởng thành của Hội tem Việt Nam trong 50 năm qua, trong thư chúc mừng Hội tem Việt Nam, Bộ trưởng...
Qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 10 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức vào năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong bối cảnh nước ta đang vươn lên mạnh mẽ và hội nhập quốc tế....
Theo quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2010, số 886/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông về ban hành Chương trình phát hành tem 2011. Bộ tem Quan họ Bắc Ninh (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) sẽ phát hành vào ngày 03/01/2011, tuy nhiên đến nay do có...
Bộ TT&TT dự kiến sẽ đổi mới cơ chế quản lý tem bưu chính, sẽ thực hiện phân cấp, chuyển giao các nội dung thực thi nhiệm vụ quản lý về tem bưu chính cho Bưu chính Việt Nam (VNPost).   Tăng sự chủ động của VNPost Dự thảo thông tư quy định phân cấp quản lý về tem bưu chính (BC)...
Trong 50 năm qua, Hội Tem VN đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước, cho sự phát triển của ngành bưu chính nói chung và tem bưu chính nói riêng.  Nửa thế kỷ phát triển Được chính thức thành lập ngày 30/12/1960, Hội Tem VN có mục tiêu đoàn kết, tập hợp phát triển hoạt...

Trang

Về trang trước