Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X

Mã bộ : 945 | Còn hàng
Ngày phát hành: 03/02/2006
Ngày hết hạn:: 31/12/2007
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ: 32x43
Số răng: 13
Số tem in trên tờ: 25
Họa sỹ thiết kế: Lê An Tư
In ấn: Ốp-xét nhiều màu, tại Công ty In tem Bưu điện

Lựa chọn sản phẩm


Qua 76 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 9 kỳ Đại hội để kiểm điểm, đánh giá về kết quả của những chủ trương đường lối, quyết sách quan trọng trong từng thời điểm phát triển của Cách mạng Việt Nam với vai trò là người lãnh đạo duy nhất được lịch sử giao phó. Đại hội lần thứ X của Đảng được tổ chức vào năm 2006 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong bối cảnh nước ta đang trong tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), là bước tiến quan trọng trên lộ trình hội nhập quốc tế. Hướng về Đại hội lần thứ X của Đảng, hơn tám mươi triệu trái tim vững lòng tin vào Đảng với tư tưởng Hồ Chí Minh luôn toả sáng đã và sẽ chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới toàn diện. Hoà trong không khí sôi động mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng Đại hội, ngày 03/02/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 01 mẫu giá mặt 800đ. Hình ảnh trên tem thể hiện: Đại hội X của Đảng với tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, hội nhập Quốc tế, phát triển bền vững.

Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Tem cùng chuyên đề