VNcode :557
Ngày vũ trụ

Phát hành: 30/12/1988

Liên hệ

VNcode :365
Intercosmos 1980

Phát hành: 24/07/1980

Liên hệ