Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Mã số mẫu : 3752
Ngày phát hành : 01/11/2019
Khuôn khổ: 27x37
Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 6000đ