Bếp lửa Trường Sơn - Vũ Giáng Hương (1930 - 2011)

Mã số mẫu : 3729
Ngày phát hành : 01/04/2019
Khuôn khổ: 50 x 40 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn:
Giá mặt: 6000