Blốc: CM Đại lễ Phật đạt LHQ-Vesak 2019

Mã số mẫu : 1107B
Ngày phát hành : 11/05/2019
Khuôn khổ: 43x32, 145x90
Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000đ

MẪU TEM TRONG BỘ TEM