Bloc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Mã số mẫu : 1143B
Ngày phát hành : 15/5/2021
Khuôn khổ: 37x37 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du - Phạm Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000

MẪU TEM TRONG BỘ TEM