Blốc: Tết Canh Tý

Mã số mẫu : 1118B
Ngày phát hành : 08/12/2019
Khuôn khổ: 37 x 37(mm); 150 x 100(mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 38000VND