Bức họa: Bữa tối cuối cùng

Mã số mẫu : 1117B
Ngày phát hành : 05/12/2019
Khuôn khổ: 32x43 (mm); 90x60 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000VND

MẪU TEM TRONG BỘ TEM