Bún thang

Mã số mẫu : 3788
Ngày phát hành : 10/10/2020
Khuôn khổ: 1134
Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 12000