Blốc: Bướm đuôi rồng xanh Lamproptera meges (Zinken-Sommer, 1831)

Mã số mẫu : 1109B
Ngày phát hành : 11/05/2019
Khuôn khổ: 90x60 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000đ

MẪU TEM TRONG BỘ TEM