Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã số mẫu : 3753
Ngày phát hành : 01/11/2019
Khuôn khổ: 27x37
Họa sỹ thiết kế: Tô Trang- Trung Hà
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000đ