Ghé thăm nhà - Nguyễn Trọng Kiện (1934-1991)

Mã số mẫu : 3728
Ngày phát hành : 01/04/2019
Khuôn khổ: 50 x 40 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn:
Giá mặt: 4000