Hình ảnh Lễ ra mắt các thành viên Chính phủ

Mã số mẫu : 3732
Ngày phát hành : 06/06/2019
Khuôn khổ: 43x32 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000đ

MẪU TEM TRONG BỘ TEM