Hoa trái quê hương - Lê Thị Kim Bạch

Mã số mẫu : 3730
Ngày phát hành : 01/04/2019
Khuôn khổ: 40 x 50 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn:
Giá mặt: 15000