Khối 8 Tết Kỷ Hợi

Mã số mẫu : 1101B
Ngày phát hành : 01/12/2018
Khuôn khổ:
Họa sỹ thiết kế: Phạm Hà Hải
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 76000đ