KN 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)

Mã bộ : 1172 | Còn hàng
Ngày phát hành: 27/01/2023
Ngày hết hạn:: 31/12/2024
Số tem in trên tờ: 25
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Lựa chọn sản phẩm


Ngày 27/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết sau gần 5 năm đàm phán. Từ đây, đế quốc Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển cho Cách mạng Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta cùng với sự ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.
Nhằm góp phần tuyên truyền về tầm vóc của sự kiện, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” gồm 01 mẫu giá mặt 4.000đ:
- Khuôn khổ tem: 46 x 31 (mm).
- Khuôn khổ FDC: 190 x 110 (mm).
- Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
Bộ tem được phát hành vào ngày 27/01/2023.
 

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Sản phẩm cùng loại