Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Mã số mẫu : 3749
Ngày phát hành : 27/8/2019
Khuôn khổ: 43x32
Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh
In ấn: In ốp xét nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000đ

MẪU TEM TRONG BỘ TEM