Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)

Mã số mẫu : 3803
Ngày phát hành : 14/5/2021
Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000

MẪU TEM TRONG BỘ TEM