Nhà thơ Tố Hữu

Mã số mẫu : 3784
Ngày phát hành : 2/10/2020
Khuôn khổ: 43x32 mm
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000

MẪU TEM TRONG BỘ TEM