Nhảy dây

Mã số mẫu : 3765
Ngày phát hành : 01/06/2020
Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: In ốp xét nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000đ