Ô ăn quan

Mã số mẫu : 3764
Ngày phát hành : 01/6/2020
Khuôn khổ:
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: In ốp xét nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4000đ