Phố Hàng Mắm

Mã số mẫu : 3778
Ngày phát hành : 01/9/2020
Khuôn khổ: 50x40mm
Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu - Tô Minh Trang
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4.000

MẪU TEM TRONG BỘ TEM