Sả đầu đen

Mã số mẫu : 1135B
Ngày phát hành : 14/11/2020
Khuôn khổ: 37x37 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 15000