Sả mỏ rộng

Mã số mẫu : 3791
Ngày phát hành : 14/11/2020
Khuôn khổ: 37x37 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4500