Tàu cảnh sát biển 4033 (TT400)

Mã số mẫu : 3775
Ngày phát hành : 27/8/2020
Khuôn khổ: 43x32(mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4.000