Tàu cảnh sát biển 9004 (tàu kéo cứu hộ)

Mã số mẫu : 3776
Ngày phát hành : 27/8/2020
Khuôn khổ: 43x32(mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 6.000