VNcode :95
Tranh Tố nữ

Phát hành: 18/11/1961

115.000đ

VNcode :91
Tháp cổ

Phát hành: 12/09/1961

104.000đ

VNcode :81
Thú rừng

Phát hành: 08/03/1961

128.000đ

VNcode :78
Tem binh sỹ

Phát hành: 03/01/1961

198.000đ