VNcode :578
Hoa Đà Lạt

Phát hành: 23/09/1989

25.000đ

VNcode :577
Ngựa nòi

Phát hành: 23/09/1989

36.000đ

VNcode :576
Chó nòi

Phát hành: 27/08/1989

32.500đ

VNcode :572
Thánh Gióng

Phát hành: 01/07/1989

24.000đ

VNcode :568
Rắn độc

Phát hành: 01/05/1989

31.500đ

VNcode :566
Xe đạp

Phát hành: 01/05/1989

31.500đ