VNcode :652
Cá chọi

Phát hành: 15/08/1992

31.000đ

VNcode :648
Chim bồ câu

Phát hành: 03/07/1992

28.000đ

VNcode :647
Hoa thân gỗ

Phát hành: 28/06/1992

28.000đ

VNcode :646
Hải đăng

Phát hành: 14/06/1992

22.000đ

VNcode :640
Mô tô đua

Phát hành: 08/04/1992

31.500đ