Thắt dây an toàn

Mã số mẫu : 3781
Ngày phát hành : 05/9/2020
Khuôn khổ: 37x37 (mm)
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
Giá mặt: 4.000