Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI

Mã bộ : 1002 | Còn hàng
Ngày phát hành: 05/01/2011
Ngày hết hạn:: 31/12/2012
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ: 32 x 43 (mm)
Số răng: 13
Số tem in trên tờ: 25
Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh & Vũ Kim Liên
In ấn: Ốp-xét nhiều màu, tại Công ty In tem Bưu điện

Lựa chọn sản phẩm


Qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 10 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ XI của Đảng đư¬ợc tổ chức vào năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong bối cảnh nước ta đang vươn lên mạnh mẽ với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong năm làm Chủ tịch ASEAN 2010. Hướng về Đại hội lần thứ XI của Đảng, hơn tám mươi triệu trái tim vững lòng tin vào Đảng, đã và sẽ chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước. Hoà trong không khí sôi động mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng Đại hội, ngày 5/1/2011, Bộ Thông tin & Truyền thông và phát hành bộ tem: "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, 01 mẫu giá mặt 2000đ. Hình ảnh trên tem thể hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ đề ra tầm nhìn, đường lối, và chiến lược đưa đất nước ta hội nhập và phát triển.

Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Sản phẩm cùng loại