Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2006

 

Chương trình phát hành
tem Bưu chính Việt Nam 2006
TT

TÊN BỘ TEM

S mu Thi hn phát hành Sản phẩm PH kèm theo tem
FDC Maxicard
1

Kỷ niệm 50 năm Quốc huy Việt Nam

01 14/1/2006 - 31/12/2007 x  
2

Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (*)

01 03/2/2006 - 31/12/2007 x  
3

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2006)

01 01/3/2006 - 31/12/2007    
4

Kỷ niệm 250 năm sinh W.A. Mozart (1756 - 1791)

01 01/3/2006 - 31/12/2007 x  
5 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê-ô-pôn Xê-đa Xen-gho (09/10/1906 - 20/12/2006) 1 20/3/2006 - 31/12/2007    
6

Một số loài gà hoang dã (1)

5 + blốc 5 01/4/2005 - 31/12/2007 x x
7

Cúp bóng đá Thế giới 2006 (2)

02 01/5/2006 - 31/12/2007 x  
8

Phong Nha - Kẻ Bàng (Di sản thiên nhiên thế giới (3)

3 + blốc 01/6/2006 - 31/12/2007 x x
9 Động vật vườn quốc gia Bến En 4 + blốc 01/7/2006 - 30/6/2008 x  
10 Hoa dây leo 4 01/8/2006 - 30/6/2008 x x
11 Chào mừng APEC 2006 1 16/9/2006 - 30/6/2008  x
12 Tem Phổ thông (in lại) 5 01/10/2006    
13 Tết Đinh Hợi 2 15/12/2006 - 30/6/2008 x x
 

Tổng cộng = 13 bộ tem = 31 tem + 03 blốc

Ghi chú:

(*) Tổ chức lễ phát hành đặc biệt

(1) Biểu trưng của tổ chức Bird Life

(2) Biểu trưng Cúp bóng đá thế giới 2006

(3) Biểu trưng Di sản Thế giới