Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2007

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2007
TT

TÊN BỘ TEM

Số mẫu Thời hạn phát hành Sản phẩm PH kèm theo tem
FDC Maxicard
1 Kỷ niệm 100 năm ngày mất Trần Tế Xương (1870 - 1907) 1 20/01/2007 - 31/12/2008  
2 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X 1 03/02/2007 - 31/12/2008  x  
3 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trường Chinh (09/02/1907 - 1988) 1 09/02/2007 - 31/12/2008  x  
4 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê Duẩn (07/4/1907 - 1986) 1 07/4/2007 - 31/12/2008  x  
5 Động vật Vườn quốc gia Côn Đảo (Bò biển) 4 01/8/2007 - 30/6/2009  x  
6 Tem phát hành chung giữa các nước ASEAN

10

08/8/2007 - 30/6/2009  x  x
7 Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên (Kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại) 3 + 1 Blốc 21/11/2007 - 30/6/2009  x
8 Tết Mậu Tý 2 01/12/2007 - 30/6/2009  x
9 Tem phổ thông (Phát hành mới) 3 31/12/2007    
           
 

Tổng cộng

09 bộ = 26 tem + 1 blốc

* Ghi chú: Thông tin về chương trình phát hành tem năm 2007 có thể thay đổi không báo trước.