Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2013

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2013

(Ban hành theo quyết định số 138/QĐ-BTTTT ngày 18/1/2012,

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

 

 

 

 

1

Không phát hành mới

 

 

 

 

B

Tem Đặc biệt

27 + 01 blốc

 

 

Đang cập nhật

*

Tem Kỷ niệm

07

 

 

 

1

Kỷ niệm 100 năm sinh HuỳnhTấnPhát (1913 – 1989)

1

15/2/2013 - 31/12/2014

x

 

2

Kỷ niệm 100 năm sinh TrầnĐại Nghĩa (1913 - 1997)

1

13/9/2013 - 30/6/2015

x

 

3

Tem phát hành chung ViệtNam – Pháp: Kỷ niệm 150 năm sinh A. Y-éc-xanh (1863 - 1943) (1)

2

22/9/2013 - 30/6/2015

x

 

4

Kỷ niệm 100 năm mất R. Đi-ê-den (1858 - 1913)

1

29/9/2013 - 30/6/2015

x

 

5

Kỷ niệm 100 năm sinh TrầnHữu Tước (1913 - 1983)

1

13/10/2013 - 30/6/2015

x

 

6

Kỷ niệm 150 năm Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) (1863 - 2013) (2)

1

29/10/2013 - 30/6/2015

x

 

*

Tem Chuyên đề

20 + 01 blốc

 

 

 

1

Võ dân tộc

3

1/3/2013 - 31/12/2014

x

 

2

Hoa lan

4

1/4/2013 - 31/12/2014

x

 

3

Đèn biển Việt Nam

4

15/5/2013 - 31/12/2014

x

 

4

Chim Vườn quốc gia Xuân Thủy (3)

4 + 1blốc

1/6/2013 - 31/12/2014

x

 

5

Nhạc cụ dân tộc

3

15/7/2013 - 30/6/2015

x

 

6

Tết Giáp Ngọ

2

1/12/2013 - 30/6/2015

x

 

 

Tổng cộng

12 bộ = 27 tem + 01 blốc

Chi chú:   
(1): Phát hành đặc biệt

(2): In biểu trưng IFRC

(3): In biểu trưng Vương quốc gia Xuân Thủy

 

 

Trung Dũng - Cotevina