VNcode :380
Tem phổ thông

Phát hành: 05/08/1981

Liên hệ

VNcode :374
Hoa leo

Phát hành: 20/11/1980

Liên hệ

VNcode :369
Hoa hồng

Phát hành: 25/08/1980

Liên hệ

VNcode :359
Hoa nước

Phát hành: 15/01/1980

Liên hệ

VNcode :358
Hoa hồng

Phát hành: 01/01/1980

Liên hệ

VNcode :355
Hoa phong lan

Phát hành: 10/08/1979

Liên hệ

VNcode :344
Hoa cúc

Phát hành: 01/10/1978

Liên hệ

VNcode :331
Hoa đồng nội

Phát hành: 20/03/1978

Liên hệ

VNcode :325
Hoa rừng

Phát hành: 19/08/1977

Liên hệ

VNcode :312
Hoa phong lan

Phát hành: 24/06/1976

Liên hệ

VNcode :307
Lan hoàng thảo

Phát hành: 25/01/1976

Liên hệ

VNcode :288
Hoa cúc

Phát hành: 20/06/1974

Liên hệ

VNcode :284
Hoa ngày Tết

Phát hành: 16/01/1974

Liên hệ

VNcode :243
Nông nghiệp

Phát hành: 25/10/1970

Liên hệ

VNcode :241
Quả dưa

Phát hành: 15/07/1970

Liên hệ

VNcode :228
Lâm nghiệp

Phát hành: 10/04/1969

Liên hệ

VNcode :216
Hoa hồng

Phát hành: 25/04/1968

Liên hệ

VNcode :183
Hoa phong lan

Phát hành: 10/01/1966

Liên hệ

VNcode :152
Quả Việt Nam

Phát hành: 31/10/1964

Liên hệ

VNcode :142
Hoa bốn mùa

Phát hành: 10/04/1964

Liên hệ