Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2012

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2012

(Ban hành theo quyết định số 210/QĐ-BTTTT ngày 24/2/2011,

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

6

 

 

 

1

Kiến trúc phong cảnh Việt Nam(1)

6

1/6/2012

 

 

B

Tem Đặc biệt

25 + 01 blốc

 

 

Đang cập nhật

*

Tem Kỷ niệm

06

 

 

 

1

Kỷ niệm 50 năm Liên minh Bưu chính Châu Á - Thái Bình Dương (APPU) (1/4/1962 - 1/4/2012)

1

1/4/2012 - 31/12/2013

x

 

2

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Huy Tưởng (6/5/1912 - 25/7/1960)

1

6/5/2012 - 31/12/2013

x

 

3

Kỷ niệm 100 năm sinh Tôn Thất Tùng (10/5/1912 - 7/5/1982)

1

10/5/2012 - 31/12/2013

x

 

4

Kỷ niệm 100 năm sinh Phạm Hùng 11/6/1912 - 10/3/1988)

1

11/6/2012 - 31/12/2013

x

 

5

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 28/8/1941)

1

9/7/2012 - 30/6/2014

x

 

6

Kỷ niệm 100 năm sinh Vũ Trọng Phụng (20/10/1912 - 13/10/1939)

1

20/10/2012 - 30/6/2014

x

 

*

Tem Chuyên đề

19 + 01 blốc

 

 

 

1

Áo dài phụ nữ Việt Nam

4

8/3/2012 - 31/12/2013

x

 

2

Gấu

4 + 1 blốc

1/4/2012 - 31/12/2013

x

 

3

Hoa dại

2

15/5/2012 - 31/12/2013

x

 

4

Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 - Lodon 2012 (2)

4

1/6/2012 - 31/12/2013

x

 

5

Cầu mái ngói

3

1/8/2012 - 30/6/2014

x

 

6

Tết Quý Tỵ

2

1/12/2012 - 30/6/2014

x

 

 

Tổng cộng

13 bộ = 31 tem + 01 blốc

Chi chú: (1): 3 mẫu thay mầu đổi giá thành 6 mẫu tem

(2): In biểu trưng Olympic 2012

 

 

 

ntd - Cotevina