VNcode :671
Ngày tem

Phát hành: 15/08/1993

8.500đ