Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 31/12/2022

THÔNG BÁO: Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 31/12/2022
1. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - Mã số 1140.
2. Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 - Mã số 1141
 
3. Kỷ niệm năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) - Mã số 1142
 
4. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Mã số 1143
 
5. Truyền thuyết Mai An Tiêm (Sự tích Quả dưa hấu) - Mã số 1144
 
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.
 
 

See more news