Danh sách các bộ tem hết thời hạn cung ứng tại thời điểm 31/12/2021

1. Bộ tem: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-0302/2020)

Mã số bộ tem: 1119

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ,

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  31/01/2020 đến 31/12/2021.


 

2. Bộ tem: Tình yêu

Mã số bộ tem: 1120

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh

Giá mặt: 4.000đ,

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  14/02/2020 đến 31/12/2021.


 

3. Bộ tem: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Mã số bộ tem: 1121

Số mẫu: 02 tem;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  31/3/2020 đến ngày 31/12/2021.

 

   

4. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)

Mã số bộ tem: 1122

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  22/4/2020 đến ngày 31/12/2021

 

5. Bộ tem: Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã số bộ tem: 1123

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  16/5/2020 đến ngày 31/12/2021


 

6. Bộ tem: Trò chơi dân gian

Mã số bộ tem: 1124

Số mẫu: 04 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ, 8.000đ, 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  01/6/2020 đến ngày 31/12/2021

  

  


See more news