Giới thiệu bộ sản phẩm "Bưu thiếp Việt Nam năng động".

Bộ Bưu thiếp phong cảnh các địa điểm tổ chức Apec tại Việt Nam.

 ★ Bộ sản phẩm Bưu thiếp Hà Nội được sản xuất và phân phối chính thức bởi CÔNG TY TEM BƯU CHÍNH.