Thông báo phát hành bộ tem "Ẩm thực Việt Nam (bộ 2)"

 
STAMPSET "VIETNAMESE CUISINE"
 
[English below]
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nền ẩm thực phong phú và hấp dẫn nhất trên thế giới.
Nhằm tôn vinh những giá trị, nét đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành 03 bộ tem về chủ đề Ẩm thực Việt Nam trong các năm: 2020, 2021 và 2022 giới thiệu các món ăn đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam:
- Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” đầu tiên đã được phát hành vào ngày 10/10/2020 giới thiệu các món ăn: Phở gà, Nem cuốn, Bún chả và Bún thang.
- Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” thứ hai gồm 04 mẫu có giá mặt 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ và 12.000đ, giới thiệu 04 món ăn nổi tiếng Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận đạt giá trị ẩm thực Châu Á vào năm 2012 gồm: “Miến lươn Nghệ An”, ”Bún bò Huế”, “Mỳ Quảng”, “Phở khô Gia Lai”.
Bộ tem được phát hành vào ngày 25/12/2021.
 
Viet Nam is considered one of the countries with the most diverse and appealing cuisine in the world.
To honor the values and beauty of Vietnamese cuisine, the Ministry of Information and Communications issues 03 sets of stamps with the theme of Vietnamese Cuisine in 2020, 2021 and 2022 to introduce famous dishes from three regions of Viet Nam - the North, Central and South.
- The first stamp set “Vietnamese Cuisine” released on October 10, 2020 introduces “Rice noodle soup with chicken”, “Rolled Pho”, “Vermicelli and grilled chopped meat”, “Vermicelli and chicken noodle soup”.
- The second stamp set “Vietnamese Cuisine” including 04 stamps with the face values of 4,000 VND; 4,000 VND; 4,000 VND and 12,000 VND introduces 04 Vietnamese dishes recognized by the Asian Record Organization for its Asian cuisine values in 2012: “Nghe An eel vermicelli soup”, “Hue beef noodle soup”, “Quang noodle soup, “Gia Lai-styled dried Pho”.
The stamp set is issued on December 25, 2021
 
- Khuôn khổ tem: 37x37mm
- Khuôn khổ FDC: 200x110mm
- Hoạ sĩ thiết kế: Tô Minh Trang (VNPost)
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm: (công ty sẽ bổ sung hình ảnh sau)
- Dấu phát hành (Hà Nội, Huế, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh)
- Phong bì FDC.
- Maxicard.
- Sổ tem
📌 Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 9.000
- Tem So/Mint impert: 2.200
- Tem Spe/Specimen: 1.700
- Tem C*/CTO: 1.300
Công ty Tem trân trọng thông báo.

See more news