Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X

Mã bộ : 958 | Liên hệ
Ngày phát hành: 03/02/2007
Ngày hết hạn:: 31/12/2008
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ: 26x33
Số răng: 13,5x13,25
Số tem in trên tờ: 35
Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
In ấn: Ốp-xét nhiều màu, tại Công ty In tem Bưu điện

Lựa chọn sản phẩm


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua 3 Quyết nghị quan trọng. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Ngày 03/02/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông phát hành bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, 01 mẫu (3418), giá mặt 800đ Hình ảnh trên tem thể hiện khái quát nội dung và đường lối Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Sản phẩm cùng loại