VNcode :365
Intercosmos 1980

Phát hành: 24/07/1980

Liên hệ