Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Mã bộ : 1140 | Còn hàng
Ngày phát hành: 22/01/2021
Ngày hết hạn:: 31/12/2022
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)
Số tem in trên tờ: 25
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
In ấn: Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện

Lựa chọn sản phẩm


Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03/02/1930. Trải qua 12 kỳ Đại hội, Đảng ta là người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhằm góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” gồm 01 mẫu, giá mặt 4000đ.
- Khuôn khổ tem/Stamp size: 43x32(mm)
- Khuôn khổ FDC/FDC size : 190 x 110 (mm); 119x110 (mm)
- Họa sĩ thiết kế/Designer: Tô Minh Trang
- Ngày hết hạn phát hành/Withdrawn date: 31/12/2022.
 

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Sản phẩm cùng loại